Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola Stručne kvalifikacije: planira, priprema, organizira i kontrolira rad voznog parka i posada motornih vozila; prati korištenje voznog parka i planira zakonom predviđene preglede voznih jedinica; pravi planove servisiranja, njege, tekućih i generalnih opravki voznog parka; izrađuje planove i svakodnevno prati korištenje radnog vremena voznog osoblja; priprema i vodi evidencije i dokumentaciju za vozni park, vozno osoblje i putnike; obrađuje i čuva dokumentaciju; komunicira sa korisnicima usluga prevoza; prati realizaciju planiranog obima prevoza; ispituje i prati promjene na transportnom tržištu; vrši uviđaje saobraćajnih nezgoda na licu mjesta, obrađuje za to potrebnu dokumentaciju i istu dostavlja pravosudnim organima; planira postavljanje saobraćajne signalizacije te o istoj vodi evidencije; obrađuje statistiku saobraćajnih nezgoda, planira i provodi provjeru znanja iz oblasti sigurnosti saobraćaja u transportnim radnim organizacijama; planira i provodi snimanje saobraćajnih tokova, protoka putnika i u vezi sa protokom putnika planira i provodi određena anketiranja; planira korištenje parking-mjesta i prati način korištenja parking prostora; poznaje savremene zahtjeve transporta u cjelini i savremene metode ambalažiranja robe; obavlja poslove pripreme robe za transport u skladu sa savremenim zahtjevima transporta; poznaje osnovne karakteristike robe koja se javlja u transportu i u skladu s tim vrši izbor pretovarne mehanizacije; poznaje tehničko-eksploatacione karakteristike pretovarne mehanizacije; posjeduje potrebna znanja iz integralnog transporta; poznaje najsavremenije metode transporta; u skladu s tarifama u integralnom transportu ostvaruje kooperaciju u transportnom procesu; poznaje informacione sisteme zastupljene u integralnom transportu .

Opis poslova

Tehničar drumskog saobraćaja prikuplja, analizira i prati podatke koji su bitni za obavljanje usluga u drumskom saobraćaju putnika i tereta te organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila. Tehničar drumskog saobraćaja učestvuje u izradi kalkulacija cijena putničkog i teretnog prevoza. Učestvuje i u izradi redova vožnje u putničkom drumskom prevozu. Vodi dokumentaciju koja je potrebna pri obavljanju otpremničko-špediterskih obaveza. Obavlja i administrativne poslove osiguravanja putnika i tereta. Tehničari drumskog saobraćaja zaposleni su na autobusnim stanicama i drumskim teretnim terminalima i vode brigu o organizaciji dovoza i odvoza putnika i tereta.

Radni uslovi

Tehničari drumskog saobraćaja rade u različitim uvjetima. Neke poslove obavljaju u uredskim prostorijama, druge u radionicama za tehničke preglede i održavanje vozila, skladištima ili pak povremeno na otvorenom nezavisno od vremenskih uvjeta. Posao može biti vezan uz rad sa pauzama direktno ili telefonski. U svom radu povremeno se suočavaju s neugodnim situacijama: saobraćajne nezgode s povrijeđenim pa i poginulim osobama, prevrtanje vozila s rasipanjem tereta, neophodnost organiziranja pretovara iz pokvarenih ili oštećenih vozila i sl. Povremeno su u radu izloženi buci i prevelikoj koncentraciji štetnih plinova.

Poželjne osobine, osposobljavanje, napredovanje i zapošljavanje

S obzirom na to da su poslovi raznovrsni, tehničar drumskog saobraćaja trebao bi brigu o raznim podacima i organiziranju saobraćaja, važna je savjesnost i pedantnost u srednje škole može se nastaviti školovanje za inženjera saobraćaja na fakultetu. Tehničari drumskog saobraćaja mogu se zaposliti u preduzećima koja se bave uslugama drumskog saobraćaja putnika ili tereta, autobusnim stanicama i drumsko-teretnim terminalima, u saobraćajnoj policiji, preduzećima za iznajmljivanje vozila, stanicama za tehnički pregled vozila. Mogu otvoriti i vlastito prevozničko preduzeće. Tehničaru drumskog saobraćaja srodna su zanimanja tehničara unutrašnjeg transporta, špeditersko-agencijskog tehničara i prometno-transportnog tehničara na željeznici. U svom poslu on blisko sarađuje s Najsrodnije mu je i najčešće nadređeno zanimanje saobraćaja 2. Zanimanje: Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola Stručne kvalifikacije: obavlja složene poslove i zadatke prijema i otpreme aviona; vodi kontrolni list dispečera; vodi podatke o polijetanju i slijetanju aviona i dostavlja ih zainteresiranim službama; održava veze između aerodromskih službi i posade aviona za polijetanje i prenosi ih aerodromskim službama; vrši nadzor nad utovarom i istovarom robe, prtljaga i pošte; nadzire raspored tereta, prtljaga i putnika u avionu radi zaštite i sigurnosti zračnog saobraćaja; priprema dokumentaciju o balansiranju i opterećenju aviona; vrši raspored prispjele pošte i dokumenata; sarađuje sa policijom, carinom, skladištem i dostavlja im potrebne dokumente; vrši prijem i otpremu dopisa o kretanju aviona prema propisima o upotrebi sredstava veza, obračun teksta, preuzima narudžbe i sl. Srodna zanimanja AVIOTEHNIČAR općenito biti okretna i snalažljiva osoba dobrih organizacijskih sposobnosti. Kako često vodi radu. Zbog rada sa strankama potrebna je smirenost i sposobnost komuniciranja. Školovanje za tehničara drumskog saobraćaja traje godine u saobraćajnoj školi. Nakon završene ultetu.

Srodna zanimanja

Tehničaru drumskog saobraćaja srodna su zanimanja tehničara unutrašnjeg transporta, špeditersko-agencijskog tehničara i prometno-transportnog tehničara na željeznici. U svom poslu on blisko sarađuje s Najsrodnije mu je i najčešće nadređeno zanimanje saobraćaja