Jezičko područje

Bosanski jezik i književnost                      Engleski jezik    Njemački jezik

paric        slavica1              alsamali              djana

 Parić  Mehmed     Slavica Sivro-Sudar   Halima Allshamali       Đana Mujezinović


 

Prirodno-matematičko područje                                                                                                                         Matematika                                                  Informatika

   merima         amel                                        

 Merima Đidić     Amel Alispahić                                                Smajo Mekić

Hemija                                                                  ibro

Ibrahim Hrustić

 

Društveno područje

Historija                                                                            Biologija 

Emina Musić                                    Nela Mušanović 

 

 

Geografija

 

Kultura, tjelesni odgoj

Tjelesni i zdrastveni odgoj

muzička kultura

Likovna kultura

 

 

Fakultativno područje

Islamska vjeronauka