direktor škole                  stručni sardnik u odgojno-obrazovnom procesu-pedagog


 

prof.Sead Hrustić         mr.sci.Larisa Hrnjić


direktor            lara


stručni saradnici za pravne i ekonomske poslove