cropped-3.png1

Škola: Gimnazija
Smjer: Opća gimnazija
Nivo složenosti
: IV stepen

Gimnazija spada u red kvalitetnih škola čiji plan i program obezbjeđuje osnovu za optimalan razvoj učenika uvažavajući individualne razlike.

Obrazovanje u gimnaziji omogućava učeniku da ispolji i razvije vlastite sposobnosti i sklonosti, te nudi kvalitetno znanje i iskustva potrebna za život.

Opća gimnazija podrazumijeva da će učenik steći opća znanja i vještine iz općeobrazovnih nastavnih predmeta, osposobiti se za logičko i stvaralačko mišljenje i samostalno učenje.

Na taj način gimnazijsko obrazovanje usmjerava učenike ka nastavku obrazovanja na višem nivou (fakultetima) bilo kojeg smjera.

Odgoj i obrazovanje u gimnaziji imaju svoje kako odgojne i obrazovne dimenzije, tako i individualne i društvene aspekte, kao što su: ostvarivanje ličnosti, stjecanje znanja, razvoj sposobnosti i senzibiliteta, afirmacija društvenih vrijednosti te razvoj kulture i civilizacije.

Ovdje možete pogledati nastavni plan za Opću gimnaziju:NASTAVNI PLAN ZA OPCU GIMNAZIJU