cropped-3.pngdez profdez profdez prof3

DEŽURNI PROFESOR:

 

 • Dužan je doći u školu 15 minuta prije početka nastave  u smjeni u kojoj je dežurni,
 • Po dolasku na dežurstvo vrši uvid da li su stvoreni radni, higijenski i drugi uvjeti za izvođenje nastave.
 • Vrši uvid u kompletnost razrednih knjiga. U slučaju da postoje problemi vezani za nesmetan početak nastave, koje sam ne može riješiti, odmah obavještava direktora ili njegovog pomoćnika.
 • Po otpočinjanju nastave, odnosno po otpočinjanju svakog nastavnog časa vrši uvid u prisutnost predmetnih profesora prema rasporedu časova.
 • Povremeno obilazi dežurne učenike, po potrebi pomaže im pri obavljanju dežurstva.
 • Odgovoran je za uspostavljanje reda i uslova za nesmetano odvijanje nastave.
 • Prati opće stanje sigurnosti u školi sa aspekta protivpožarne zaštite, devastiranja imovine, mogućnosti povređivanja učenika i blagovremeno reaguje.
 • Za vrijeme svih školskih odmora obilazi sve učionice Škole, vrši uvid u rad dežurnih učenika, stara se da se u učionicama i pomoćnim prostorijama održi red.
 • Daje informacije roditeljima u slučaju odsutnosti razrednog starješine, pravda eventualne izostanke i to evidentira u dnevniku u rubrici “napomene”.
 • Po završetku nastave vrši uvid u kompletnost razrednih knjiga.
 • Sva dešavanja vezana za rad i aktivnost u školi evidentiraju se u knjigu dežurstva, a naročito: odsustvo predmetnih profesora, kašnjenje sa početkom nastave, prijevremeno završavanje nastave, zamjene predmetnih profesora i druga odstupanja od zvaničnog rasporeda časova, aktivnosti školskih sekcija, posjete značajnih pojedinaca i delegacija Školi, pojave narušavanja discipline i kućnog reda, oštećenja imovine škole, školski izleti i slično.