cropped-3.png

Prava učenika su da:  

 • prisustvuje nastavi.
 • učestvuje u svim oblicima rada sa učenicima.
 • daje inicijativu i bude organizator pojedinih vannastavnih aktivnosti.
 • koristi objekte i inventar škole prema njihovoj namjeni.
 • učestvuje u radu odgovarajućih organa škole,
 • zadržava se u prostorijama škole radi učenja i dogovaranja kao i realizacije planova rada sekcija i društava, vodeći računa o neometanom izvođenju nastave.
 • bude pohvaljen i nagrađen za aktivnosti, rad i uspjeh u školi,
 • traži pomoć i savjet za rad od nastavnika i učenika.

  Dužnost učenika su da:

  • redovno dolazi na nastavu.
  • blagovremeno pravda izostanke,
  • ne uništava imovinu škole, učenika i nastavnog osoblja.
  • savjesno uči i radi na svom obrazovanju i odgoju,
  • doprinosi ostvarenju utvrđenih ciljeva obrazovno – odgojnog rada škole i čuva  njen ugled.
  • savjesno izvršava povjerene mu poslove,
  • poštuje Prav ila kućnog reda škole,
  • njeguje i razvija kolegijalne i humane odnose i ne izaziva nerede, nemire i tuče.
  • poštuje ličnost nastavnika, radnika i učenika škole,
  • čuva  imovinu škole i stara se o čistoći i estetskom izgledu prostorija škole.
  • ne uzima tuđe stvari.
  • održava ličnu higijenu i higijenu odjeće i obuće.
  • pridržava se propisa o zaštiti na radu prilikom obavljanja praktičnih, labaratorijskih i drugih vježbi
  • ne falsitlkuje javne isprave i dokumenta škole.
  • ne upotrebljava drogu i alkohol.