Okvirni vremenski plan pismenih provjera znanja u školskoj 2015/16.

    Pod pismenim provjeravanjem podrazumijevaju se svi pismeni oblici provjere koji rezultiraju ocjenom.

  U jednome danu učenik može pisati samo jednu pismenu provjeru, a u jednoj sedmici najviše tri pismene provjere.

  •    Nastavnik je dužan obavijestiti učenike o opsegu sadržaja koji će se provjeravati i načinu provođenja pismene provjere.
  •    Ako nakon provedene pismene provjere znanja više od 50% učenika dobije ne dovoljnu ocjenu(1), pismenu provjeru treba ponoviti.
  •   Škola je dužna do kraja treće sedmice nastave u svakom polugodištu javno objaviti okvirni vremenski plan pismenih provjera za sva razredna odjeljenja na oglasnoj ploči škole i na web stranici.
  •   U okvirni vremenski plan upisuju se i kratke pismene provjere koje se najavljuju i upisuju pet nastavnih dana prije provedbe.
  •   Posebno, okvirni vremenski plan u strčunim školama donosi se i objavljuje za svaki sljedeći mjesec, i to najkasnije 15 dana unaprijed.
  •   Okvirni vremenski plan predlaže nastavnik, a usklađuje i donosi nastavničko vijeće i pedagog škole.
  • Okvirni plan pismeni  provjera za drugo polugodište možete pogledati                      ovdje:OKVIRNI-VREMENSKI-PLAN-PISANIH-PROVJERA-II-polugodište