20

Dodatna nastava

Dodatna nastava organizuje se za učenike koji na redovnoj nastavi pokazuju izrazito zanimanje za predmet, koji posjeduju mogućnosti koje se mogu još više razviti intenzivnim radom, tj. za napredne učenike.

Učenici mogu pohađati dodatnu nastavu tokom cijele godine ili po potrebi u dogovoru s nastavnikom. Obično se održava 1-2 sata sedmično, a oblik rada je najčešće individualni. Grupu dodatne nastave čini najviše 10 učenika.

Uobičajeno je da se učenici na toj nastavi pripremaju za takmičenja, ali treba imati na umu da učestvovanje na takmičenjima nije jedini cilj dodatne nastave.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK nije propisalo nastavni plan i program za izvođenje ovog oblika nastave, tako da nastavnici sami kreiraju sadržaje koje će obrađivati sa učenicima uglavnom prateći NPP redovne nastave, prema zastupljenosti određenih oblasti na takmičenjima te prema interesu učenika.

Zavisno od potreba učenika ili procjene nastavnika, dodatna nastava se može organizovati iz bilo kojeg predmeta.