10

STRUČNI AKTIVI


 

Radom stručnog aktiva rukovodi voditelj kojeg međusobno biraju članovi aktiva (većinom glasova od ukupnog broja) ili ga predlaže direktor.

Stručni aktivi rade na sjednicama. Sjednicu stručnog aktiva priprema, saziva i vodi voditelj stručnog aktiva.

 

Zadaci stručnih aktiva

  • Usaglašavanje programskih sadržaja sa mogućnošću korekcije do 30%,
  • unapređivanje nastavnog procesa u skladu sa zahtjevima reforme obrazovanja,
  • praćenje savremenih naučnih dostignuća i inkorporiranje istih u nastavni proces,
  • praćenje didaktičkih časopisa i drugih odabranih sadržaja koji se mogu primjenjivati u nastavnom procesu,
  • unapređivanje mikrostrukture časa, usavršavanje grupnih oblika rada u nastavi,
  • oblici instruktivne i interaktivne nastave,
  • radi na usavršavanju i ujednačavanju kriterija za ocjenjivanje rezultata rada učenika,
  • vrše izbor udžbenika, priručnika i druge literature,
  • razmatra rezultate rada nastavnika i probleme sa kojim se nastavnici suočavaju u svom radu, itd.