cropped-3.pngMJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA VITEZcropped-3.pngcropped-3.pngcropped-3.pngcropped-3.png

 

 LAJT MOTIV

Misija:

Mi smo mješovita  škola sa dugom tradicijom orjentisana ka tržištu i daljem školovanju i usavršavanju.

Vizija:

Nastojimo postati  srednja škola koja stalnim unapređivanjem unutrašnje organizacije i nastavnog procesa te razvijanjem i unapređivanjem odnosa sa preduzećima čije su djelatnosti vezane za naša zanimanja.

Brojke vezane za viziju:

 • broj naših učenika upisanih na fakultete;
 • visok procenat prolaznosti učenika;
 • broj naših učenika zaposlenih u struci za koje su obučeni;
 • vrednovanje zaposlenih od strane poslodavca

 

Obećana korist zainteresovanim grupama:

Kvalitetno obrazovanje primjenom modernih tehnologija i prilagođenih Nastavnih planova i programa;

Učenici i roditelji:

 • razvijamo odgovoran odnos prema struci i radu,
 •  razvijamo demokratski duh i socijalizaciju,
 •  učenici i roditelji učestvuju u radu škole…

Privreda:

 •  osposobljavamo kadrove za potrebe regionalnih privrednih subjekata
 •  pripremamo za timski rad
 •  izgrađujemo odgovoran odnos prema radu i kolektivu

Lokalna zajednica

 •  vaspitavamo članove društva na demokratskim principima
 •  usklađujemo nomenklature zanimanja sa potrebama
 •  osposobljavamo za samousavršavanje i korišćenje novih tehnologija

Pravila i vrijednosti:

 •  odgovornost nam je na prvom mjestu
 •  timski radimo
 •  samokritični smo i kritični
 •  komunikativni i demokratični
 •  spremni smo za rješavanje konflikata kroz dijalog
 •  ličnim primjerom služimo ostalima
 •  otvoreni smo za promjene
 •  pridržavaćemo se navedenih vrijednosti i pravila.