MENU

Na osnovu člana 11. Pravilnika o prijemu radnika u JU MSŠ „Vitez“, Izvještaja Komisije za provođenje javnog oglasa o provedenom postupku, kao i konačne liste uspješnih kandidata, direktor Mješovite srednje škole „Vitez“ u Vitezu, donosi sljedeće akte:

Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK broj 11/01“), člana 4. Pravilnika o prijemu radnika u JU MSŠ „Vitez“ u Vitezu, odluke Upravnog odbora Mješovite srednje škole „Vitez“, broj:  01-376/19  te saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK-a za prijem , broj:03-34-3/2019-424 od 01.10.2019. godine, Mješovita srednja škola „Vitez“ u Vitezu, raspisuje.-

J A V N I   O G L A S

ZA PRIJEM NASTAVNIKA U RADNI ODNOS

Učenici III-g su danas prezentirali ostalim razredima svoj “Projekt građanin”.Pokušali su probuditi svijest o pravilnom odlaganju smeća.